‘ยังคิดถึงพ่อหลวงเสมอ’ เสียงจากนักเรียนทุน กสศ.

‘ยังคิดถึงพ่อหลวงเสมอ’ เสียงจากนักเรียนทุน กสศ.

จากวันนั้น 13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุยเดชบรมนาถบพิตร จนมาวันนี้ครบ 3 ปีเต็มที่เสียงหัวใจของพสกนิกรยังคงระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 หลายเรื่องราวถูกประทับลงบนหัวใจของคนไทย ไม่ต่างอะไรกับกลุ่มนักเรียนทุนเสมอภาค และนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของ กสศ. ที่แสดงความรู้สึกผ่านคำพูดภายใต้ความทรงจำของตัวเองจนนำไปสู่การยึดปฏิบัติ โดยมีในหลวง ร.9 ทรงเป็นต้นแบบสำคัญ

เด็กหญิงนภัสสร ปัญบือ นักเรียนทุนเสมอภาค ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า ตั้งแต่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม ได้ยินครู ผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่า ในหลวง ร.9 เคยเสด็จมาทรงงานที่หมู่บ้าน โรงเรียน และวัดเมืองงามใต้ ท่านได้เดินทางมาช่วยชาวบ้านหลายครั้งตั้งแต่สมัยหนูยังไม่เกิด การเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านในอดีตค่อนข้างลำบาก รถต่าง ๆ เข้าไม่ถึง ต้องเดินเท้าเข้ามาในหมู่บ้าน ท่านทรงเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดิน ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนทั้งประเทศ ท่านมีความอดทน

การใช้ชีวิตของครอบครัวหนูถึงจะลำบาก แต่หนูรู้ว่ายังไม่ได้ถึงเศษเสี้ยวของความยากลำบากของในหลวง ร.9 ที่ทรงทำให้ประชาชนทุกคน หนูสัญญาว่าถึงอุปสรรค ความอยากลำบากจะมีมากแค่ไหน หนูจะใช้ความอดทน ความมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านไปในวันข้างหน้า เพราะมีในหลวง ร. 9 เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หนู หนูรักในหลวง

ด้าน เด็กชายปฏิภาน หมื่อเต๊ะ นักเรียนทุนเสมอภาค ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม จังหวัดเชียงใหม่ เล่าให้ฟังว่า พระมหากษัตริย์ในความหมายของผม ท่านคือบุคคลหนึ่งที่ตัวเล็กๆ สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าพระมหากษัตริย์มีแต่เราไม่มีคือ ความเสียสละ โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ ร.9 หรือที่เราเรียกกันว่า ในหลวง ร.9 พระองค์ทรงอุตสาหะ ทำงานเก่ง มีความอดทน ไม่ว่าจะทำงานด้านไหน ๆ พระองค์ก็ทำมันได้ดีทุก ๆ ด้าน

“ผมเป็นเด็กดอย หรือที่เขาเรียกกันว่า “ชาวเขา” ตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง ฐานะทางบ้านยากจน เป็นครอบครัวเล็ก ๆ มีพ่อ แม่ และพี่ ผมไม่อาจทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่ในหลวงร.9 ได้สอนเราจากการทำงานของท่าน ท่านสอนให้เรายู่อย่างพอเพียง และเพียงพอต่อฐานนะตน ผมจึงได้พอใจนำสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติตาม ถึงแม้ใครจะดูถูกเราก็ตาม แต่ผมก็จะพยายามอดทน เข้มแข็ง พาครอบครัวของผมที่ยากจนในตอนนี้ไปสู่ครอบครัวที่พอมี พอกิน พอใช้ และมีเก็บในอนาคตครับ แบบอย่างผมคือ ในหลวง ร.9” เด็กชายปฏิภานเผย

ส่วน เด็กชายบดินทร์  ธนวรชัย นักเรียนทุนเสมอภาค มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในหลวง ร.9 ของกระผม พระองค์ทรงอยู่ในใจของกระผมตราบนานเท่านาน ยิ่งได้ดูพระราชกรณียกิจต่าง  ๆ ของพระองค์ จากโทรทัศน์ หนังสือ รูปภาพ ยิ่งไม่มีวันลืม เพราะพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการศึกษา การประหยัดอดออม และความพอประมาณในการดำรงชีวิต ได้เป็นอย่างดีครับ และยังเป็นแนวทางที่ผมเลือกนำมาใช้ในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการเก็บออม ใช้สอยอย่างประหยัด บนความพอเพียง

ไม่ต่างจากน้องๆ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงต่างกล่าวถึงในหลวง ร.9 อย่างปลาบปลื้มใจ เริ่มต้นที่ น.ส.กชกร จ้อยมาก สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เผยความในใจว่า ภาพที่เราคุ้นตาเสมอเมื่อเห็นพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือทรงมีแผนที่ กล้องถ่ายรูป และสมุดบันทึก ที่อยู่ในพระหัตถ์ ทรงใช้แผนที่เป็นเครื่องมือสำรวจและวางแผนพัฒนาสร้างโครงการพระราชดำริ ซึ่งประโยชน์จากข้อมูลในแผนที่ยังเป็นเครื่องนำทางการศึกษาภูมิศาสตร์ท้องถิ่นและภาพเหล่านั้นทำให้รู้สึกว่าต้องเดินตามรอยพระองค์ท่าน โดยเฉพาะการรู้จักใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างไปสู่การพัฒนาตัวเองและงานที่ทำ

“ถึงแม้หนูเกิดมามีโอกาสได้ชื่นชมแค่เพียงพระบรมฉายาลักษ์ของท่านที่ติดกับฝาผนังบ้าน แต่หนูก็รู้สึกเคารพ เทิดทูนบูชา ท่านเป็นเหมือนเทวดาที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ราษฎร์ แม้ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ทรงสอนคิด ทำให้เป็นด้วยความเฆตตา ภาพของท่านที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชน ยังคงติดตาตรึงใจเราทุกคนจนถึงทุกวันนี้” น.ส.กชกรกล่าว

นายธวัชชัย ชูบุญ เรียนอยู่ชั้นปวช.ปี1 ช่างยนต์ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามแทค) เล่าอย่างภูมิใจว่า ในหลวงร.9 ของเรานั้นเป็นคนที่ทุกคนรักของประเทศไทยมากเพราะท่านทรงคิดปรัชญาต่างๆเพื่อช่วยให้คนไทยในยุคอดีตจนถึงปัจจุบันได้ซึ่งท่านเป็นคนที่มีความพยายามรำบากแค่ไหนท่านก็สู้ท่านไม่เคยท้อท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนถึงแม้ว่าท่านจะจากเราไปแล้วท่านก็ยังทิ้งแนวคิดดีๆ ไว้เสมอ

“ผมจึงเอาแนวคิดต่างๆเพื่อมาเป็นเเบบอย่างเช่นความพยายามเอาปรัญชาของท่านมาใช้ไม่ว่าจะเป็นความพอเพียงใช้ยังไงให้พอประมาณ เป็นสิ่งที่ทำให้ผมไม่ท้อแท้ถึงแม้เห็นแค่รูปภาพก็ตามและสุดท้ายผมก็อยากจะบอกว่าผมยังคงคิดถึงพ่อหลวงเสมอถึงแม้จะไม่เคนเห็นเลยสักครั้งก็ตามในชีวิต”นายธวัชชัยกล่าว

เช่นเดียวกับ นางสาวฟาตีฮะห์ วิชา ชั้นปีที่ 1สาขาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา  เผยความทรงจำว่า ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงเป็นผู้ที่ช่วยเหลือและทรงอยู่ข้างๆประชาชนเสมอไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดท่านก็เข้าถึงประชาชนได้ทุกสถานที่ ทรงเป็นพ่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในทุกๆด้าน เมื่อใดที่หนูได้รับรู้เรื่องราวการปฏิบัติภารกิจพระราชกรณียกิจของท่านรู้สึกเป็นที่ประทับใจอย่างมาก เพราะท่านไม่เคยแบ่งชนชั้น ท่านปฏิบัติต่อประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน

“เมื่อไหร่ที่หนูรู้สึกท้อ หนูมักจะนึกถึงสิ่งที่ท่านปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน ว่าขนาดท่านเป็นพระมหากษัตริย์ท่านยังช่วยเหลือและให้ข้อคิด คำสอนการดำรงชีวิต ท่านคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเสมอ ไม่เคยที่จะปฏิเสธการช่วยเหลือประชาชน ทรงเป็นต้นแบบที่ทำให้หนูมีแรงผลักดันที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง ทุกคำที่ท่านสอนเป็นแนวทางในชีวิตของหนูทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแบบอย่างให้หนูใช้ชีวิตที่รู้จักพอเพียง  รู้จักประหยัด และใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย คำสอนท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนบางคนให้อยู่ตามปรัชญาเศรษฐกิจอย่างมีความสุข ท่านคือพ่อที่ดีที่สุดสำหรับหนู” นางสาวฟาตีฮะห์เผยความในใจ

ขณะที่ นายนาถวัฒน์ ลิ้มสกุล ชั้นปวช1 วิทยาลัยเทคนิคพังงา กล่าวว่า แม้ในตอนนี้ท่านจะไม่อยู่แล้ว แต่สิ่งต่างๆที่ท่านทรงสอนเราก็ยังอยู่กับชาวไทยทุกคนและจะอยู่ตลอด ถึงจะเกิดมาในสมัยที่ท่านทรงงานไม่ค่อยไหวแล้วแต่รับรู้ได้เลยว่าท่านทำเพื่อชาวไทยขนาดไหน ไม่ว่าท่านจะประทับที่ไหนก็ตามท่านก็ยังคงทรงงานตลอดเวลา แม้กระทั่งในโรงพยาบาล

สิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝังผมตั้งแต่เด็กๆคือคำสอนเรื่องการประหยัดของ ในหลวง ภาพหลอดยาสีฟันของท่านใช้จนแบนราบ ภาพรองเท้าของท่านที่ซ้อมแล้วซ้อมอีก ทำให้ผมคิดว่า ขนาดท่านทรงมีฐานะพร้อมที่จะซื้อใหม่แต่ท่านยังทรงใช้จนคุ้ม ทำให้ผมนำสิ่งนั้นมาปรับใช้ในชีวิตมาตลอด

นางสาวสุกัญญา ขันสวะ ชั้นปีการศึกษา ปวส.1สาขางานอาหารเเละโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน กล่าวว่า หากนึกถึงความดีเเละคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9 คงต้องบอกว่ามีมากมายเเละถือเป็นบุญคุณอันใหญ่หลวง พระองค์ท่านทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงเห็นได้จากข่าวพระราชสำนักหรือโครงการต่างๆ ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งขึ้นมา

ดังเช่นเนื้อเพลงท่อนหนึ่ง ที่ใช้ประกอบละครเวทีสี่แผ่นดินได้บอกไว้อย่างชัดเจนเเละตรงใจใครหลายคนมากที่สุด “ในหลวงของเเผ่นดิน ทรงเป็นที่รักเเละที่พึ่งพิงให้้เราเเสนนาน ตั้งแต่เล็กจนโตทำได้ทุกอย่างใต้ร่มพระบริบาลสุขสราญด้วยความร่มเย็น” สิ่งที่คิดว่าเรานำมาปฏิบัติตามคือเรื่องของความพอเพียงอดออม ตอนนี้วางแผนการใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับจาก กสศ.อย่างประหยัดตามความจำเป็น เพราะจะได้ไม่กระทบหรือเกิดปัญหาในอนาคต

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2