ของเล่นในวัยเด็ก นำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนยังไงได้บ้าง ?

ของเล่นในวัยเด็ก นำมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนยังไงได้บ้าง ?

ใครเอาของเล่นอันไหน ไปทำอะไรบ้าง

 

 

มีใครเอาตึกถล่มมาเล่นแบบอื่นอีกบ้าง
.
https://www.facebook.com/kroophysics.korat/posts/10214762076470145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใครเบื่อของเล่นในวัยเด็กแล้ว
มารู้จักบอร์ดเกมกัน
https://inskru.com/idea/-LnlsLOYz23vp_6BFc2i