ปลุกพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย สร้าง Play Worker จากเด็กในชุมชนจนกลายเป็นอาชีพ

ระดมแนวคิดจาก 6 คนทำงานการศึกษา เพื่อเปลี่ยนกรุงเทพมหาน … อ่านเพิ่มเติม ปลุกพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย สร้าง Play Worker จากเด็กในชุมชนจนกลายเป็นอาชีพ