อินเดียชี้ เรียนออนไลน์ทำการศึกษาเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้น พบเด็กยากจนกระทบหนักสุด เหตุเข้าไม่ถึงดิจิทัล

สถานการณ์การศึกษาในอินเดียก้าวเข้าสู่วิกฤตขั้นสุด เมื่อ … อ่านเพิ่มเติม อินเดียชี้ เรียนออนไลน์ทำการศึกษาเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้น พบเด็กยากจนกระทบหนักสุด เหตุเข้าไม่ถึงดิจิทัล