รวมผลงานกราฟฟิตี้โครงการ “เด็กไร้ . . . ได้เรียน”

รวมผลงานกราฟฟิตี้โครงการ “เด็กไร้ . . . ได้เรียน”

 

 

 

รวมผลงานกราฟฟิตี้โครงการ “เด็กไร้ . . . ได้เรียน”

 


จังหวัด : เชียงใหม่
สถานที่ : ถนนคนเดินวัวลาย ตลาดนัดกลางคืน อยู่ใกล้กับประตูเมืองเชียงใหม่
ศิลปิน : Zarim

 

 

จังหวัด : สุรินทร์
สถานที่ : ผนังตึก ด้านหลังอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง(ปุม)
ศิลปิน : Abi

 

 

จังหวัด : นครนายก
สถานที่ : บริเวณวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ศิลปิน : Asin

 

 

จังหวัด : แพร่
สถานที่ : ตึกใกล้โรงเรียนมัธยมพิริยาลัยจังหวัดแพร่
ศิลปิน : DeeMhee

 

 

จังหวัด : ระยอง
สถานที่ :  ถนนสุขุมวิท สนามกีฬาจังหวัดระยอง
ศิลปิน : BigDel

 

 

จังหวัด : นครราชสีมา
สถานที่ : โกดังรถไฟ
ศิลปิน : Qucan

 

 

จังหวัด : อำนาจเจริญ
สถานที่ : รั้วกำแพงโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
ศิลปิน : Pakorn

 

 

จังหวัด : ภูเก็ต
สถานที่ : สนามกีฬาสะพานหิน
ศิลปิน : Dump

 

 

จังหวัด : พิษณุโลก
สถานที่ : สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ
ศิลปิน : Ear17

 

 

จังหวัด : สุโขทัย
สถานที่ :  อาคาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ศิลปิน : Asin

 

 

จังหวัด : มหาสารคาม
สถานที่วาด : ร้านอาหารเฮียเปียว ซอยสะพานแสงเจริญ
ศิลปิน : Waris

 

 

จังหวัด : ยะลา
สถานที่ : กำแพงโรงเรียนสตรียะลา
ศิลปิน : สันติ

 

 

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
สถานที่ : โรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ศิลปิน : Zarim

 

 

จังหวัด : สุราษฏร์ธานี
สถานที่ : รั้วกำแพงวัดพุทธบูชา
ศิลปิน : Dews

 

 

จังหวัด : น่าน
สถานที่ :  รั้วกำแพงตรงข้ามหน้าโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
ศิลปิน : Ping

 

 

จังหวัด : ขอนแก่น
สถานที่ : กำแพงอนุสาวรีย์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ศิลปิน : Floyd

 

 

จังหวัด : ลำปาง
สถานที่ :  บริเวณกำแพงห้างเซ็นทรัล จังหวัดลำปาง
ศิลปิน : Nap

 

 

จังหวัด : สงขลา
สถานที่ : ริมถนนกาญจนวนิช จังหวัดสงขลา
ศิลปิน : Bows

 

 

จังหวัด : กาญจนบุรี
สถานที่ : วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)
ศิลปิน : 9non

 

 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : สวนเฉลิมหล้า สะพานหัวช้าง
ศิลปิน :  มาม่าบูล

 

 

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ศิลปิน :  Muay

 

 

จังหวัด : อุบลราชธานี
สถานที่ : ชุมชนบ้านเก่าริมมูล
ศิลปิน : M

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2