ฝึกอาชีพนักเรียนสามเณร ต่อยอดเรียนรู้สายอาชีพขชั้นสูง

เราอยากให้สามเณรนักเรียนสามารถพัฒนาตัวเอง รักในวิชาชีพ … อ่านเพิ่มเติม ฝึกอาชีพนักเรียนสามเณร ต่อยอดเรียนรู้สายอาชีพขชั้นสูง