home-backup

ข่าวสาร

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการ
‘ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา’

ร่วมบริจาคเข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrownext arrow
Slider

รู้จักเรา

เกี่ยวกับเรา

ความฝัน ความหวัง
และอนาคตของชาติ

เด็กทุกคนมีความฝัน แต่หลายคนกลับไม่กล้าฝัน
เพราะต้นทุนชีวิตน้อยและขาดโอกาส
กสศ.จึงลงทุนด้านความรู้และบริหารจัดการเชิงระบบ
เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
เป็นประตูสู่โอกาสให้เด็กๆ กล้าที่จะก้าวตามความฝัน
มีความหวัง และเป็นอนาคตของชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ

ดูเพิ่มเติม

งานของเรา

งานของเราไม่ใช่แค่
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

แต่คือการคิดค้นต้นแบบของนวตกรรมและเครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาใหม่ให้หน่วยงานต่าง ๆ
นำไปใช้ประโยชน์ ผ่านการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการทำงาน

ดูเพิ่มเติม