home-backup

ข่าวสาร

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการ
‘ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา’

ร่วมบริจาคเข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrownext arrow
Slider

รู้จักเรา

เกี่ยวกับเรา

ความฝัน ความหวัง
และอนาคตของชาติ

เด็กทุกคนมีความฝัน แต่หลายคนกลับไม่กล้าฝัน
เพราะต้นทุนชีวิตน้อยและขาดโอกาส
กสศ.จึงลงทุนด้านความรู้และบริหารจัดการเชิงระบบ
เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
เป็นประตูสู่โอกาสให้เด็กๆ กล้าที่จะก้าวตามความฝัน
มีความหวัง และเป็นอนาคตของชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ

ดูเพิ่มเติม

งานของเรา

งานของเราไม่ใช่แค่
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

แต่คือการคิดค้นต้นแบบของนวตกรรมและเครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาใหม่ให้หน่วยงานต่าง ๆ
นำไปใช้ประโยชน์ ผ่านการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการทำงาน

ดูเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2