ให้น้องได้อยู่ในระบบการศึกษาต่อไป

ให้น้องได้อยู่ในระบบการศึกษาต่อไป

เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน 2565 ใช้ระบบ iSEE กสศ. ระดมความร่วมมือเครือข่ายเอสโซ่ประเทศไทย มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค กสศ. 24 โรงเรียน ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 “เอสโซ่ภูมิใจที่เป็นพันธมิตรรายแรกๆ ของ กสศ. ซึ่งได้ใช้ประโยชน์จากระบบ iSEE ในการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อนำมาช่วยเหลือเด็กที่มีความจำเป็นอย่างทันท่วงทีและตรงจุด เพื่อไม่ให้น้องๆ ต้องหลุดจากระบบไปก่อนเวลาอันควร
.
“หลังมอบทุนติดต่อกันมาเป็นเวลา 4 ปี เราสามารถติดตามได้ว่า เด็กที่ได้รับทุนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งสุขภาพร่างกาย และยังอยู่ในเส้นทางการเรียนต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้คือภารกิจของเอสโซ่ ที่ตั้งใจจะทำงานกับ กสศ. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต”
.
📌ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“หนูและเพื่อนๆ ทุกคน ตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้รับทุนนี้ เพราะมันช่วยให้หนูมีเงินใช้เวลาเดินทางไปเรียนหนังสือ มีเงินซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน ชุดนักเรียน
.
“ทุนที่ได้ในวันนี้ หนูจะเก็บออมไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับอนาคต และอีกส่วนนำมาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น หนูสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน และใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับในวันนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุด”
.
📌นันทกานต์ ชูกันหอม
ชั้น ม.3 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

“ทุนการศึกษามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการที่เด็กคนหนึ่งต้องหลุดจากระบบโดยตรง เพราะในทุกๆ ปีการศึกษา ครอบครัวของเด็กต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมากมาย ไม่ว่าค่าอาหาร ค่าเดินทาง ชุดนักเรียน ยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 หลายครอบครัวแบกไม่ไหว ก็ต้องให้ลูกหลานออกจากโรงเรียนไปในที่สุด
.
“ขอบคุณบริษัทเอสโซ่แทนเด็กๆ ทุกคน ในฐานะองค์กรที่เป็นต้นแบบของความมุ่งมั่น ทำงานต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อันเป็นการระดมสรรพกำลังในสังคม หรือ all for education ที่เป็นรูปธรรมที่สุด”
📌จารึก เหล่าประเสริฐ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

“เอสโซ่เป็นหนึ่งในบริษัทที่แสดงความชัดเจน เรื่องการให้ความสำคัญต่อการศึกษาเด็ก โดยร่วมมือกับ กสศ. มาตั้งแต่ปี 2562 ทำงานในหลายพื้นที่ โดยเชื่อว่าทุนการศึกษาจะเป็นพลังผลักดันให้เด็กเรียนต่อ และช่วยเหลือให้ผู้ปกครองหลายครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาค่าครองชีพ และกำลังจะตัดสินใจเอาลูกออกจากระบบการศึกษาได้คิดใคร่ครวญอีกครั้ง
.
“กสศ. เป็นองค์กรขนาดเล็ก ถ้าหากไม่มีบริษัทอย่างเอสโซ่ และภาคเอกชนอื่นๆ เข้ามาสนับสนุน เชื่อว่าเด็กที่เราสามารถตามกลับเข้ามาในระบบได้ก็ยังมีโอกาสหลุดซ้ำได้ถึง 50% ฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันจริงจัง ต่อเนื่อง ถึงจะประคับประคองเด็กกลุ่มนี้ให้ไปต่อได้”
.
📌ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

“นอกจากเป็นทุนสำหรับการศึกษา เงินส่วนนี้ยังช่วยครอบครัวเราไว้ใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าข้าวสาร และค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกหลายอย่าง
.
“ดีใจมากที่ได้รับทุนจากพี่ๆ ทุกคน แม้จะมีโควิด-19 ระบาด แต่ทุกคนก็ยังตั้งใจมาจัดกิจกรรมให้พวกเรา หนูคงตอบแทนพี่ๆ ได้แค่การตั้งใจเรียน และนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้คุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุด”
.
📌 ธัญพิชชา ภู่ยงกิ่น
ม.3 โรงเรียนบ้านสระกุด

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2